Ajokorttiluokat, vähimmäisiät ja mitä niillä saa ajaa sekä tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

AM 120 (Kaksi- tai kolmipyöräiset mopot)

  • Kaksi- tai kolmipyöräiset mopot
  • Ikäraja 15 vuotta
  • Teoriakoe ja käsittelykoe

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä: EAS turvallisuuskoulutus 4 oppituntia,teoriakoe,käsittelykoe


 A1

  • Ikäraja 16 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg, kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä:EAS turvallisuuskoulutus 4 oppituntia(jos ei ole aiempaa ajokorttia), 5 ajotuntia,teoriakoe,käsittely-ja ajokoe

A2

  • Ikäraja 18 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä: EAS turvallisuuskoulutus 4 oppituntia(jos ei ole aiempaa korttia), 5 ajotuntia,teoriakoe,käsittely-ja ajokoe

A

  • Ikäraja 24 vuotta

 Luokkaan kuuluvat kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.

 Tutkintoon pääsyn edellytyksenä: EAS turvallisuuskoulutus 4 oppituntia(Jos ei ole aiempaa korttia), 5 ajotuntia,teoriakoe,käsittely-ja ajokoe


Moottoripyöräkorttien korotukset isompaan luokkaan:

A1-> A2

A1-kortin haltija voi korottaa korttinsa A2-luokkaan kun A1-ajo-oikeus on ollut voimassa 2 vuotta ja hän on täyttänyt 18 vuotta. Korttikorotus vaatii 2 tuntia teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. Kortin korotus ei vaadi tutkintoa, mutta opetustodistus on esitettävä Ajovarmalle.

A2->A

A2-kortin haltija voi korottaa ajokortin A-luokkaan kun A2-ajo-oikeus on ollut voimassa 2 vuotta ja hän on täyttänyt 20 vuotta. Korttikorotus vaatii 2 tuntia teoria-opetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. Kortin korotus ei vaadi tutkintoa, mutta opetustodistus on esitettävä Ajovarmalle.

Korotuksen seuraavan moottoripyöräluokkaan voit suorittaa myös tutkinnon kautta!


B-KORTISTA A2-tai A-LUOKKAAN

B->A2B, B->AB

B-kortin haltija voi hankkia A2-ajo-oikeuden suorittamalla 5 ajotuntia,teoriakokeen,käsittely-ja ajokokeen,samoin A-luokkaan,jolloin ikäraja on 24v.


B

  • Ikäraja 18 vuotta ( Traficomin poikkeusluvalla 17 v.)

Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä:EAS turvallisuukoulutus 4 oppituntia(jos ei ole aiempaa korttia),10 ajotuntia,riskienhallintakoulutus 4 oppituntia,4 ajotuntia,teoriakoe,ajokoe

RTK-riskientunnistamiskurssi-opetuslupalaisille: 4 RTK-oppituntia(verkkotunteina),liukasradalla harjoitukset livenä,taajama-,maantieajonriskit livenä,pimeällä ajamisen koulutus simulaattorissa. Katso kurssiaikoja etusivulta.

B96

  • Ikäraja 18 vuotta

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg mutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.

Tutkinto: ajokoe 60 min.

BE

  • Ikäraja 18 vuotta

B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty kokonaismassaltaan yli 750 kg:n perävaunu ja yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tai perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton omamassa.

Tarjoamme teoriaharjoitusta sekä ajo-opetusta tarpeen mukaan.

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe 60 min.

Ajokieltokoulutus,kun ajokortti on menetetty poliisille.Kurssi sisältää 4 oppituntia.

Ajokyvyn arvioinnit (lääkärin pyynnöstä)